آدرس : اردبیل شهرک سبلان فاز یک خیابان خیرین بیمه رازی

تلفن ها : 33622701 - 09141528191 - 09109110141

طرح بیمه نامه 5 ساله آتش سوزی و سرمایه گذاری بیمه رازی

طرح بیمه نامه 5 ساله آتش سوزی و سرمایه گذاری بیمه رازی

در طرح جدید بیمه 5 ساله «آتش سوزی و سرمایه گذاری»، اموال بیمه گذار به مدت 5 سال نزد بیمه رازی تحت پوشش قرار می گیرد و حق بیمه به طور یکجا از بیمه گذار دریافت می شود؛ در صورت وقوع خطرات مورد بیمه خسارت بر اساس شرایط بیمه نامه جبران خواهد شد، اما در صورت عدم وقوع خطرات تحت پوشش در طی مدت بیمه نامه، حق بیمه دریافتی پس از 5 سال به طور کامل به بیمه گذار مسترد خواهد شد.

طرح بیمه 5 ساله آتش سوزی و سرمایه گذاری رازی شامل تمام طبقه بندی های بیمه آتش سوزی می شود:

- بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی

- بیمه آتش سوزی مراکز صنعتی

- بیمه آتش سوزی مراکز غیر صنعتی

- بیمه آتش سوزی انبارها (عمومی و اختصاصی)

صدور الحاقیه: در طول مدت پوشش امکان افزایش با کاهش سرمایه و تغییر در شرایط بیمه نامه بر اساس درخواست بیمه گذار وجود دارد.

تمدید بیمه نامه: در صورت درخواست بیمه گذار پس از پایان مدت پوشش و عدم تغییر در شرایط ریسک، بیمه نامه برای یک دوره 5 سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

نحوه فسخ بیمه نامه: در صورت فسخ بیمه نامه از سوی بیمه گر اندوخته ریاضی به بیمه گذار برگشت و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار ارزش بازخریدی بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

این طرح در سال 2013 موفق به دریافت نشان IUI 5002 از اتحادیه بین المللی اختراعات و نوآوری های صنعتی شده است.

آیا می دانید طبق ماده 14 لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمان ها که در تاریخ 11/3/1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است مدیر یا مدیران مجتمع های مسکونی مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند؟ سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها بوسیله مدیر یا مدیران، تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده هستند.

[اطلاعات بیشتر]

به منظور پیوستن به جمع مشتریان طرح بیمه 5 ساله آتش سوزی و سرمایه گذاری بیمه رازی با ما تماس بگیرید:

بیمه رازی اردبیل

تلفن: 33622701
همراه: 09141528191

آدرس: اردبیل پشت اداره کل پست سبلان فاز یک خیابان خیرین بالاتر از مسجدقائم بیمه رازی

منبع : بیمه رازی اردبیل09109110141razi |طرح بیمه آتش سوزی رایگان
برچسب ها : بیمه ,سوزی ,نامه ,گذار ,رازی ,صورت ,بیمه نامه ,بیمه گذار ,بیمه رازی ,سرمایه گذاری ,صنعتی بیمه